N e r d i c W a l k e r s .
De wandelclub gaat naar Berlijn.
Nerdic Walkers is een wandelclub opgericht in de richting IMD. De eerste wandeling zal doorgaan in Berlijn. De opdracht: negative space in het logo.
Landingspagina
Het logo: twee benen.
Negative space: de stad Berlijn met zijn gekende toren.